AKTUALNO
• Obvestila vodooskrba
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

KS TINJE
Plan dela


Svet KS Tinje bo oblikoval plan dela v začetku svojega mandata na podlagi potreb in želja krajanov po vaških odborih.

Plan dela bo zasnovan za  mandatno obdobje (2022-2026), in bo zajemal sledeče:

- Asfaltiranje cest:
  
- Vzdrževanje javnih poti v skladu s potrebami

- Vodooskrba:
   - vzdrževanje vodovodnega omrežja v upravljanju KS Tinje;
   - popis vodomerov
   - obračun vodarina

- Pokopališče:
  - upravljanje s pokopališčem
  - vzdrževanje
  - Izdaja računov za grobnino
 
- Upravljanje doma krajanov in gasilcev Tinje

- Izvajanje zimske službe

- Ostale tekoče naloge v okviru delovanja krajevne skupnosti


VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE