AKTUALNO
• Obvestila vodooskrba
NAROČITE SE NA INFO.
NAKLJUČNA SLIKA
GALERIJA SLIK
Vreme pri nas    

KS TINJE
Vodooskrba


Krajevna skupnost Tinje je upravljavec vodovodnega sistema. Vodovodni sistem se sestoji iz vodnih zajetij in rezervoarjev po vseh vaseh, ki sodijo v krajevno skupnost. Krajevna skupnost Tinje je kot upravljavec vodovodnega sistema zadolžena za spremljanje in zagotavljanje pitne vode ustrezne kakovosti vsem priključenim gospodinjstvom. Iz tega naslova se opravljajo mesečni pregledi stanj na zajetjih in vodohranih ter jemanje vzorcev po zajetjih v skladu z dogovorjenim planom z Nacionalnim laboratorijem za okolje, zdravje in hrano Maribor (NLZOH), vzdrževalna dela, priprava dokumentacije, ki jo je kot upravljavec po zakonodaji dolžna pripravljati. Krajevna skupnost Tinje ima izdelan HACCP načrt, vodja HACCP skupine je JASMINA GRIČNIK.


LETNI NAČRT VZORČENJA PITNE VODE NA SISTEMIH


Mikrobiološke vzorce vode za KS Tinje izvaja:

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor 
Spletna stran: www.nlzoh.si/

Skupaj s Krajevno skupnostjo Tinje je bil pripravljen letni plan jemanja vzorcev po vodovodnih sistemih, ki je sledeč:


VODOVOD VELIKO TINJE:

Oskrbovano območje Tinjska gora 1:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Vinotoč Janžič

Oskrbovano območje Tinjska gora 2:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Vrhovnik Sonja

Oskrbovano območje Veliko Tinje:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Osnovna šola Tinje

Oskrbovano območje Malo Tinje:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Brdnik Jožef


VODOVOD TURIŠKA VAS NA POHORJU:
- 4 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Šega Janko


Mali vodovod  Planina pod Šumikom:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Gracej Drago

Mali vodovod Jurišna vas:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Špes Franc

Mali vodovod Urh:
- 2 x letno mikrobiološki vzorci
- Kraj odvzema vzorcev: Adam Sandi 


Vodja HACCP sistema KS Tinje


Vodja HACCP sistema za vodovod v upravljanju KS Tinje je JASMINA GRIČNIK dipl.san.inž.Vzdrževanje


Vzdrževanje, menjavo vodomerov na vodovodnem omrežju KS Tinje izvaja:

BORUT JUHART s.p.
Visole 90
2310 Slovenska Bistrica

tel: 051-358-067 

Sporočanje okvar vodooskrba


 - Predsednik KS Tinje 
  MAKSIMILJAN TRAMŠEK, tel: 041-780-662

- Pooblaščeni vzdrževalec vodovodnega sistema BORUT JUHART s.p., 
  BORUT JUHART, tel: 051-358-067

CENIK OSKRBA S PITNO VODO​


Cenik je izdelan v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih javnih služb.

Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Če ni nameščen vodomer oz. ni možno odčitat stanje vodomera se vodarina obračuna po pavšalu, ki je določen z uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih javnih služb.

Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz VODARINE in OMREŽNINE. Za uporabnika storitev to pomeni, da bo za oskrbo s pitno vodo plačeval VODARINO glede na dejansko porabo vode, ter OMREŽNINO glede na velikost priključka. Cena vodarine in omrežnine je enaka za gospodinjstvo in gospodarstvo. 

 

EM

količina

Cena v EUR

Vrednost v EUR

Vodarina

m3

1

0,51

0,51

Omrežnina

količina

12

4,91

4,91
REZULTATI VZORČENJ PITNE VODEVLOGE / OBRAZCI

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE


PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO
 
SPLOŠNI NASVETI IN INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
VREDNOSTI MINERALOV V PITNI VODI


VODOVODNI SISTEM

KALCIJ

KALIJ

MAGNEZIJ

TINJE

17

1

4,5

TURIŠKA VAS

14

1,3

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 


TRDOTA VODE V VODOVODNEM SISTEMU V UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI TINJE


IME VODOVODNEGA SISTEMA

ID VODOVODNEGA SISTEMA

ŠT. PRIKLJUČKOV NA VODOVODNEM SISTEMU

TRDOTA N°

TRDOTA mmol/l

GREIJHOV STRMEC-TINJE

35527-25/2023-5

 

3,4

 

TURIŠKA VAS

Vloženo VD dne, 20.2.2023

 

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANALIZE IN REZULTATI 2024ANALIZE IN REZULTATI 2024VPRAŠANJA KRAJANOV
Odgovori na vprašanja
VPRAŠAJTE NAS
KNJIGA GOSTOV
Kaj so napisali drugi
Posredujte našo stran
VAŠE MNENJE